Fein AWFS 2017 Fair

Code Name Image Price  
71292561090 Cordl.MultiTalent AFMT12QSL 12V Cordl.MultiTalent AFMT12QSL  12V $199.00
72295362090 MultiTalent Start Q FMT250QSL MultiTalent Start Q FMT250QSL $134.10
71901361090 ABSU12C-AFMT12QSL COMBO ABSU12C-AFMT12QSL COMBO $314.10
72295267090 MultiMaster Q-Start FMM350QSL MultiMaster Q-Start FMM350QSL $224.10
72295264090 MultiMaster Start Q FMM350QSL MultiMaster Start Q FMM350QSL $179.10
72295261090 MultiMaster Top FMM350QSL MultiMaster Top FMM350QSL $314.10
71292261090 Cordl.MultiMaster AFMM18QSL 18V Cordl.MultiMaster AFMM18QSL  18V $305.10
35222927050 Upgrade Kit MultiMaster 1-Pack Upgrade Kit MultiMaster 1-Pack $10.46
35222942080 Best of E-Cut SLP N09 Best of E-Cut SLP N09 $51.41
35222952010 Saw blade SLP 100mm wood BIM depth stop Saw blade SLP 100mm wood BIM depth stop $73.02
35222952020 Saw and file set SLP Saw and file set SLP $33.29
35222952090 E-Cut saw blade SLP Combo N09 E-Cut saw blade SLP Combo N09 $21.95
63502097210 Saw blade SL round HSS D85 1-Pack Saw blade SL round HSS D85 1-Pack $25.25
63502097220 Saw blade SL round HSS D85 2-Pack Saw blade SL round HSS D85 2-Pack $45.30
63502097230 Saw blade SL round HSS D85 5-Pack Saw blade SL round HSS D85 5-Pack $101.06
63502106210 Saw blade SL segm. HSS D85 1-Pack Saw blade SL segm. HSS D85 1-Pack $15.67
63502106220 Saw blade SL segm. HSS D85 2-Pack Saw blade SL segm. HSS D85 2-Pack $29.61
63502106230 Saw blade SL segm.HSS D85 5-Pack Saw blade SL segm.HSS D85 5-Pack $70.56
63502113210 Saw blade SL segm. HCS D85 1-Pack Saw blade SL segm. HCS D85 1-Pack $13.93
63502114210 Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 1-Pack Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 1-Pack $51.23
63502114230 Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 5-Pack Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 5-Pack $267.46
63502118210 Saw blade SL segm.TC D75x2,2 1-Pack Saw blade SL segm.TC D75x2,2 1-Pack $26.13
63502118230 Saw blade SL segm. TC D75x2,2 5-Pack Saw blade SL segm. TC D75x2,2 5-Pack $104.52
63502125210 Saw blade SL segm.TC D75x1,2 1-Pack Saw blade SL segm.TC D75x1,2 1-Pack $24.39
63502125230 Saw blade SL segm.TC D75x1,2 5-Pack Saw blade SL segm.TC D75x1,2 5-Pack $109.73
63502126260 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 1-PackN09 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 1-PackN09 $11.70
63502126270 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 3-PackN09 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 3-PackN09 $29.45
63502126290 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 10-PacN09 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 10-PacN09 $90.90
63502127260 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 1-PacN09 $13.89
63502127270 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 3-PacN09 $34.88
63502127290 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 10-PaN09 $108.09
63502133260 Saw blade SL E-Cut S_HCS 50x35 1-PackN09 Saw blade SL E-Cut S_HCS 50x35 1-PackN09 $13.15
63502134270 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 3-PacN09 $31.00
63502134290 Saw blade SLP E-Cut S HCS 50x65 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut S HCS 50x65 10-PaN09 $102.36
63502134260 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 1-PacN09 $14.62
63502151260 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 1-PacN09 $12.42
63502151270 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 3-PacN09 $31.00
63502151290 Saw blade SLP E-Cut U BIM 60x28 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut U BIM 60x28 10-PaN09 $73.69
63502152260 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 1-PacN09 $13.15
63502152270 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 3-PacN09 $31.00
63502152290 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 10-PaN09 $81.88
63502157260 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 1-Pack N09 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 1-Pack N09 $7.67
63502157270 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 3-Pack N09 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 3-Pack N09 $21.79
63502160260 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 1-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 1-PacN09 $18.30
63502160270 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 3-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 3-PacN09 $42.70
63502160290 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 10-PaN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 10-PaN09 $122.85
63502161260 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 1-PaN09 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 1-PaN09 $19.17
63502161270 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 3-PaN09 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 3-PaN09 $46.18
63502161290 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 10-PN09 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 10-PN09 $133.31
63502166210 63502169210LP segm. DIA D90x2,2 1-Pack 63502169210LP segm. DIA D90x2,2 1-Pack $72.32
63502166230 Saw blade SLP segm. Dia D90x2,2 5-Pack Saw blade SLP segm. Dia D90x2,2 5-Pack $287.51
63502169210 Saw blade SLP segm. TC D90x2,2 1-Pack Saw blade SLP segm. TC D90x2,2 1-Pack $34.85
63502169230 Saw blade SLP segm. TC D90x2,2 5-Pack Saw blade SLP segm. TC D90x2,2 5-Pack $136.79
63502170210 Saw blade SLP segm. TC D90x1,2 1-Pack Saw blade SLP segm. TC D90x1,2 1-Pack $35.73
63502170230 Saw blade SLP segm. TC D90x1,2 5-Pack Saw blade SLP segm. TC D90x1,2 5-Pack $140.28
63502174210 Saw blade SL round BIM D85x0,7 1-Pack Saw blade SL round BIM D85x0,7 1-Pack $34.84
63502174230 Saw blade SL round BIM D85x0,7 5-Pack Saw blade SL round BIM D85x0,7 5-Pack $156.82
63502175210 Saw blade SLP round BIM D100x0,7 1-Pack Saw blade SLP round BIM D100x0,7 1-Pack $59.51
63502175230 Saw blade SLP round BIM D100x0,7 5-Pack Saw blade SLP round BIM D100x0,7 5-Pack $267.56
63502176210 Saw blade SLP rnd wood BIM D100x0,8 1-Pa Saw blade SLP rnd wood BIM D100x0,8 1-Pa $63.59
31810263000 Blade Guard Blade Guard $5.75
63502183260 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 34x20 1-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 34x20 1-PacN09 $13.06
63502183270 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 34x20 3-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 34x20 3-PacN09 $34.84
63502183290 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 34x20 10-PaN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 34x20 10-PaN09 $87.12
63502184260 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 30x10 1-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 30x10 1-PacN09 $12.20
63502184270 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 30x10 3-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 30x10 3-PacN09 $28.76
63502184290 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 30x10 10-PaN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 30x10 10-PaN09 $81.90
63502187210 Saw blade SLP segm. TC D90 CRP/GRP 1-Pac Saw blade SLP segm. TC D90 CRP/GRP 1-Pac $48.79
63502188210 Saw blade SLP segm. Dia D90 CRP/GRP 1-Pa Saw blade SLP segm. Dia D90 CRP/GRP 1-Pa $99.32
63502191210 Saw blade SLP E-Cut TC 50x35 1-Pack Saw blade SLP E-Cut TC 50x35 1-Pack $34.85
63502193210 Saw blade SLP E-Cut Dia 50x35 1-Pack Saw blade SLP E-Cut Dia 50x35 1-Pack $56.64
63502196210 Saw blade SLP segm. BIM D100x0,7 1-Pack Saw blade SLP segm. BIM D100x0,7 1-Pack $59.51
63502196230 Saw blade SLP segm. BIM D100x0,7 5-Pack Saw blade SLP segm. BIM D100x0,7 5-Pack $267.56
63502198260 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x45 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x45 1-PacN09 $10.72
63502198270 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x45 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x45 3-PacN09 $30.50
63502198290 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x45 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x45 10-PaN09 $90.87
63502199260 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x55 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x55 1-PacN09 $10.98
63502199270 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x55 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x55 3-PacN09 $31.28
63502199290 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x55 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x55 10-PaN09 $93.31
63502205260 Saw blade SL E-Cut P_BIM 50x35 1-PackN09 Saw blade SL E-Cut P_BIM 50x35 1-PackN09 $11.59
63502205270 Saw blade SL E-Cut P_BIM 50x35 3-PackN09 Saw blade SL E-Cut P_BIM 50x35 3-PackN09 $33.02
63502205290 Saw blade SL E-Cut P_BIM 50x35 10-PacN09 Saw blade SL E-Cut P_BIM 50x35 10-PacN09 $98.36
63502206260 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x45 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x45 1-PacN09 $11.93
63502206270 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x45 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x45 3-PacN09 $33.89
63502206290 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x45 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x45 10-PaN09 $100.98
63502207260 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x55 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x55 1-PacN09 $12.20
63502207270 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x55 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x55 3-PacN09 $34.77
63502207290 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x55 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x55 10-PaN09 $103.68
63502208260 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x65 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x65 1-PacN09 $12.55
63502208270 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x65 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x65 3-PacN09 $35.63
63502208290 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x65 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_BIM 50x65 10-PaN09 $106.29
63502216210 Saw blade SL segm. Dia D75x1,2 1-Pack Saw blade SL segm. Dia D75x1,2 1-Pack $72.32
63502216230 Saw blade SL segm. Dia D75x1,2 5-Pack Saw blade SL segm. Dia D75x1,2 5-Pack $287.51
63502217210 Saw blade SLP segm. Dia D90x1,2 1-Pack Saw blade SLP segm. Dia D90x1,2 1-Pack $74.58
63502217230 Saw blade SLP segm. Dia D90x1,2 5-Pack Saw blade SLP segm. Dia D90x1,2 5-Pack $335.26
63502219210 Saw blade SLM Dia D105x1,2 1-Pack Saw blade SLM Dia D105x1,2 1-Pack $88.87
63717082033 ABRASIVE DISC SET ABRASIVE DISC SET $20.56
63717109035 ABRASIVE SHEET SET ABRASIVE SHEET SET $23.35
63717227010 Abrasive disc Set Abrasive disc Set $12.81
63719007010 CLEANING PIECE CLEANING PIECE $28.23
63719011220 Tile joint cleaner SLP 2-Pack Tile joint cleaner SLP 2-Pack $23.53
63723031010 Bristle fleece 2ea Bristle fleece 2ea $11.85
63723032010 Felt polishing pad 5ea. Felt polishing pad 5ea. $20.74
63731001210 Rasp SL traingle shape TC 80 1-Pack Rasp SL traingle shape TC 80 1-Pack $18.28
63731002210 Rasp SLP finger shape TC 1-Pack Rasp SLP finger shape TC 1-Pack $20.46
63806129220 Sanding pad SL triangle unperfor. 2-Pack Sanding pad SL triangle unperfor. 2-Pack $13.93
63806136220 Sanding pad SL triangle perforated 2-Pac Sanding pad SL triangle perforated 2-Pac $20.56
63806140220 Felt polishing pad SL triangle 2-Pack Felt polishing pad SL triangle 2-Pack $36.33
63806141220 Sanding pad SL triangle super-soft 2-Pac Sanding pad SL triangle super-soft 2-Pac $20.65
63806142220 Sanding pad SL triangle super thin 2-Pac Sanding pad SL triangle super thin 2-Pac $23.00
63806159220 Sanding pad SL finger shape 2-Pack Sanding pad SL finger shape 2-Pack $20.48
63806195210 Sanding disk Set SLP D115 Sanding disk Set SLP D115 $10.97
63810031010 Profile sanding set SL SLP Profile sanding set SL SLP $51.84
63903165210 Scraper SL flex.34x52x0,4 1-Pack Scraper SL flex.34x52x0,4 1-Pack $22.64
63903200210 Blade SLP 3 teakdeck 1-Pack Blade SLP 3 teakdeck 1-Pack $45.22
63903201210 Blade SLP 4 teakdeck 1-Pack Blade SLP 4 teakdeck 1-Pack $45.22
63903202210 Blade SLP 5 teakdeck 1-Pack Blade SLP 5 teakdeck 1-Pack $45.22
63903226210 Scraper SL fixed short 34x50x0,8 1-Pack Scraper SL fixed short 34x50x0,8 1-Pack $13.06
63903234210 Scraber SLP fixed long 41x52x0,8 1-Pack Scraber SLP fixed long 41x52x0,8 1-Pack $15.68
63903235210 Blade SLP round HSS D100 1-Pack Blade SLP round HSS D100 1-Pack $75.19
63903245230 Cutter blade SL mushroom 5-Pack Cutter blade SL mushroom 5-Pack $37.20
92602091000 Dust extraction set for FMM 350Q/QSL Dust extraction set for FMM 350Q/QSL $55.76
92602092000 Dust extraction set for FMT / FMM250 Dust extraction set for FMT / FMM250 $68.48
92027236090 wet/dry vac cleaner TurboI wet/dry vac cleaner TurboI $242.10
92028060090 wet/dry vac Set TurboII wet/dry vac Set TurboII $359.10
92028236090 wet/dry vac cleaner TurboII wet/dry vac cleaner TurboII $314.10
92028236990 wet/dry vac TurboII HEPA wet/dry vac TurboII HEPA $404.10
92028060990 wet/dry vac Set TurboII HEPA wet/dry vac Set TurboII HEPA $449.10
92029060090 wet/dry vac cleaner Turbo II X wet/dry vac cleaner Turbo II X $449.10
92030060090 wet/dry vac clean TurboII X AC wet/dry vac clean TurboII X AC $494.10
31345012010 Cellul.flat fold filter Cellul.flat fold filter $35.73
31345059010 Flat fold filter PES Flat fold filter PES $68.83
31345060010 Flat fold filter HEPA Flat fold filter HEPA $111.52
31345061010 Fleece filter bag 25L 5pack Fleece filter bag 25L 5pack $27.88
31345062010 Fleece filter bag 35L standard 5-Pack Fleece filter bag 35L standard 5-Pack $36.59
31345063010 Bag dust-free disp.35L 5-pack Bag dust-free disp.35L 5-pack $39.21
31345064010 Permanent filter Permanent filter $69.70
31345065010 Suction hose D27mm 4m Suction hose D27mm 4m $88.87
31345066010 Suction hose D35mm 4m Suction hose D35mm 4m $74.06
31345067010 Extens.hose D27mm 2,5m Extens.hose D27mm 2,5m $81.03
31345069010 Repair set D35mm Repair set D35mm $35.73
31345070010 Bend D35mm Bend D35mm $14.82
31345071010 Suction pipe D35mm 2-pcs. Suction pipe D35mm 2-pcs. $35.73
31345071020 Accessory set Accessory set $72.25
31345072010 Floor nozzle D35mm Floor nozzle D35mm $29.75
31345073010 Combi nozzle D35mm Combi nozzle D35mm $29.75
31345074010 Crevice nozzle D35mm Crevice nozzle D35mm $6.97
31345075010 Upholstery nozzle D35mm Upholstery nozzle D35mm $10.46
31345076010 Suction brush D35mm Suction brush D35mm $13.07
31345077010 Brush nozzle D35mm Brush nozzle D35mm $20.91
31345078010 Tool collar D35/27mm Tool collar D35/27mm $24.65
31345079010 Stepped collar D35mm Stepped collar D35mm $13.07
31345119010 Clip 5ea Clip 5ea $8.71
31345130010 HEPA dust bag VE3 HEPA dust bag VE3 $84.15
69908195017 Old Turbo vac 1 MICRON filter cartridge Old Turbo vac 1 MICRON filter cartridge $33.19
69908195005 Old Turbo vac HEPA filter cartridge Old Turbo vac HEPA filter cartridge $109.78
69908195014 Old Turbo II vac paper dust bag 3pk Old Turbo II vac paper dust bag 3pk $13.51
69908195015 Old Turbo I vac paper dust bag 3pk Old Turbo I vac paper dust bag 3pk $12.89
69908195016 Old Turbo III vac paper dust bag 3pk Old Turbo III vac paper dust bag 3pk $14.64
72725161124 JHM SHORTSLUGGER JHM SHORTSLUGGER $586.80
72219760120 Angle grinder WSG7-115 Angle grinder WSG7-115 $62.10
69908120000 7 1/4" METAL SAW 7 1/4" METAL SAW $197.10
69908120001 9" METAL SAW 9" METAL SAW $260.10
72905361120 METAL CUTTING CHOP SAW 14" METAL CUTTING CHOP SAW 14" $420.30
63502007200 BLADE, 7" SAW, MILD STEEL BLADE, 7" SAW, MILD STEEL $30.32
63502007210 BLADE, 7"SAW, ALUMINUM BLADE, 7"SAW, ALUMINUM $37.77
63502007220 BLADE, 7" SAW, STAINLESS STEEL BLADE, 7" SAW, STAINLESS STEEL $40.84
63502007500 BLADE, 7" SAW, MILD STEEL BLADE, 7" SAW, MILD STEEL $30.32
63502007510 BLADE, 7" SAW, ALUMINUM BLADE, 7" SAW, ALUMINUM $37.77
63502007520 BLADE, 7" SAW, STAINLESS STEEL BLADE, 7" SAW, STAINLESS STEEL $40.84
63502007530 BLADE, 7" SAW, THIN MATERIAL BLADE, 7" SAW, THIN MATERIAL $40.84
69908120450 7 1/4" BLADE - THIN 7 1/4" BLADE - THIN $40.84
63502009540 BLADE, 9" SAW, MILD STEEL BLADE, 9" SAW, MILD STEEL $48.49
63502009550 BLADE, 9" SAW, ALUMINUM BLADE, 9" SAW, ALUMINUM $71.06
63502009560 BLADE, 9" SAW, STAINLESS STEEL BLADE, 9" SAW, STAINLESS STEEL $55.65
69908120444 12" BLADE - MILD STEEL 12" BLADE - MILD STEEL $99.96
69908120448 9" BLADE - THIN 9" BLADE - THIN $55.65
69908120446 12" BLADE - ALUMINUM 12" BLADE - ALUMINUM $129.36
69908120447 12" BLADE - STAINLESS 12" BLADE - STAINLESS $126.40
69908120445 12" BLADE - THIN 12" BLADE - THIN $126.40
63502014600 BLADE, 14" SAW, MILD STEEL BLADE, 14" SAW, MILD STEEL $104.04
63502014610 BLADE, 14" SAW, ALUMINUM BLADE, 14" SAW, ALUMINUM $125.69
63502014620 BLADE, 14" SAW, STAINLESS STEEL BLADE, 14" SAW, STAINLESS STEEL $122.53
63502014630 BLADE, 14" SAW, THIN MATERIAL BLADE, 14" SAW, THIN MATERIAL $122.53