Fein AWFS 2017 Fair

Code Name Image Price  
71292561090 Cordl.MultiTalent AFMT12QSL 12V Cordl.MultiTalent AFMT12QSL  12V $199.00
72295362090 MultiTalent Start Q FMT250QSL MultiTalent Start Q FMT250QSL $134.10
71901361090 ABSU12C-AFMT12QSL COMBO ABSU12C-AFMT12QSL COMBO $314.10
72295267090 MultiMaster Q-Start FMM350QSL MultiMaster Q-Start FMM350QSL $224.10
72295264090 MultiMaster Start Q FMM350QSL MultiMaster Start Q FMM350QSL $179.10
72295261090 MultiMaster Top FMM350QSL MultiMaster Top FMM350QSL $314.10
71292261090 Cordl.MultiMaster AFMM18QSL 18V Cordl.MultiMaster AFMM18QSL  18V $305.10
35222927050 Upgrade Kit MultiMaster 1-Pack Upgrade Kit MultiMaster 1-Pack $10.46
35222942080 Best of E-Cut SLP N09 Best of E-Cut SLP N09 $51.41
35222952010 Saw blade SLP 100mm wood BIM depth stop Saw blade SLP 100mm wood BIM depth stop $73.02
35222952020 Saw and file set SLP Saw and file set SLP $33.29
35222952090 E-Cut saw blade SLP Combo N09 E-Cut saw blade SLP Combo N09 $21.95
63502097210 Saw blade SL round HSS D85 1-Pack Saw blade SL round HSS D85 1-Pack $25.25
63502097220 Saw blade SL round HSS D85 2-Pack Saw blade SL round HSS D85 2-Pack $45.30
63502097230 Saw blade SL round HSS D85 5-Pack Saw blade SL round HSS D85 5-Pack $101.06
63502106210 Saw blade SL segm. HSS D85 1-Pack Saw blade SL segm. HSS D85 1-Pack $15.67
63502106220 Saw blade SL segm. HSS D85 2-Pack Saw blade SL segm. HSS D85 2-Pack $29.61
63502106230 Saw blade SL segm.HSS D85 5-Pack Saw blade SL segm.HSS D85 5-Pack $70.56
63502113210 Saw blade SL segm. HCS D85 1-Pack Saw blade SL segm. HCS D85 1-Pack $13.93
63502114210 Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 1-Pack Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 1-Pack $51.23
63502114230 Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 5-Pack Saw blade SL segm. Dia D75x2,2 5-Pack $267.46
63502118210 Saw blade SL segm.TC D75x2,2 1-Pack Saw blade SL segm.TC D75x2,2 1-Pack $26.13
63502118230 Saw blade SL segm. TC D75x2,2 5-Pack Saw blade SL segm. TC D75x2,2 5-Pack $104.52
63502125210 Saw blade SL segm.TC D75x1,2 1-Pack Saw blade SL segm.TC D75x1,2 1-Pack $24.39
63502125230 Saw blade SL segm.TC D75x1,2 5-Pack Saw blade SL segm.TC D75x1,2 5-Pack $109.73
63502126260 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 1-PackN09 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 1-PackN09 $11.70
63502126270 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 3-PackN09 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 3-PackN09 $29.45
63502126290 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 10-PacN09 Saw blade SL E-Cut P_HCS 50x35 10-PacN09 $90.90
63502127260 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 1-PacN09 $13.89
63502127270 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 3-PacN09 $34.88
63502127290 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut P_HCS 50x65 10-PaN09 $108.09
63502133260 Saw blade SL E-Cut S_HCS 50x35 1-PackN09 Saw blade SL E-Cut S_HCS 50x35 1-PackN09 $13.15
63502134270 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 3-PacN09 $31.00
63502134290 Saw blade SLP E-Cut S HCS 50x65 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut S HCS 50x65 10-PaN09 $102.36
63502134260 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut S_HCS 50x65 1-PacN09 $14.62
63502151260 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 1-PacN09 $12.42
63502151270 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x28 3-PacN09 $31.00
63502151290 Saw blade SLP E-Cut U BIM 60x28 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut U BIM 60x28 10-PaN09 $73.69
63502152260 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 1-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 1-PacN09 $13.15
63502152270 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 3-PacN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 3-PacN09 $31.00
63502152290 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 10-PaN09 Saw blade SLP E-Cut U_BIM 60x44 10-PaN09 $81.88
63502157260 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 1-Pack N09 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 1-Pack N09 $7.67
63502157270 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 3-Pack N09 Saw blade SL E-Cut FINE_50x30 3-Pack N09 $21.79
63502160260 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 1-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 1-PacN09 $18.30
63502160270 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 3-PacN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 3-PacN09 $42.70
63502160290 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 10-PaN09 Saw blade SL E-Cut LL_BIM 50x35 10-PaN09 $122.85
63502161260 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 1-PaN09 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 1-PaN09 $19.17
63502161270 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 3-PaN09 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 3-PaN09 $46.18
63502161290 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 10-PN09 Saw blade SLP E-Cut LL_BIM 50x65 10-PN09 $133.31
63502166210 63502169210LP segm. DIA D90x2,2 1-Pack 63502169210LP segm. DIA D90x2,2 1-Pack $72.32